מפעל פירוליזה מפלסטיק פסולת

  • Waste Plastic Pyrolysis Plant

    מפעל פירוליזה מפלסטיק פסולת

    משמש לניצול משאבים של פלסטיק פסולת. באמצעות פירוק יסודי של פולימרים מולקולריים גבוהים במוצרי פלסטיק פסולת הם חוזרים למצב של מולקולות קטנות או מונומרים כדי לייצר מזוט ודלקים מוצקים. תחת הנחת היסוד של בטיחות, שמירה על הסביבה ותפעול מתמשך ויציב, מיחזור, מזיקות והפחתה של פלסטיק פסולת. קו הייצור של פירוליזת פלסטיק בפסולת של החברה משתמש בזרז מרוכב מיוחד ובסוכן דכלורינציה מרוכב מיוחד כדי להסיר גזים חומציים כגון מימן כלורי שנוצר על ידי פיצוח PVC בצורה מתוזמנת, ומאריך את חיי השירות של הציוד.