מפעל פירוליזה של בוכנות שמן

  • Oilsludge Pyrolysis Plant

    מפעל פירוליזה של בוכנות שמן

    הוא משמש לצמצום, טיפול לא מזיק וניצול משאבים של בוצה למימוש תיקון קרקע. על ידי הפרדת המים והחומרים האורגניים בבוצה לבין האדמה, תכולת השמן המינרלי בתוצר המוצק לאחר הטיפול בפיצוח נמוכה מ- 0 05%. מתוך הנחת היסוד של בטיחות, שמירה על הסביבה ותפעול מתמשך ויציב, הפחתת הבוצה, טיפול לא מזיק וניצול משאבים.