שוק נפט פירוליזה עולמי (2020-2025) - צמיחה, מגמות ותחזיות

הגורמים העיקריים המניעים את התפתחות השוק הם הביקוש הגובר לשמן פירוליזה המשמש לייצור חום וחשמל, והביקוש הגובר בתחום הדלק. מצד שני, הבעיות הקשורות לאחסון והובלה של שמן פירוליזה ולתנאים הלא נוחים עקב התפרצות ה- COVID-19 הן מגבלות גדולות שצפויות לעכב את צמיחת השוק.
שמן פירוליזה הוא דלק סינטטי שיכול להחליף נפט. זה נקרא גם נפט גולמי ביו או שמן ביו.
צפוי כי צפון אמריקה תשלט בשוק נפט הפירוליזה בתקופת התחזית. במדינות כמו ארצות הברית וקנדה, הביקוש לשמן פירוליזה גובר עקב התפתחותם של מנוע הדיזל התעשייתי ותעשיות הדוד התעשייתי.


זמן פרסום: ינואר 12-2021