מַבעֵר

  • burner

    מַבעֵר

    צורב הדודים מתייחס למבער הדוד, דלק מבער הדוד ודוד הגז הוא הציוד העזר החשוב ביותר התומך, מבער הדוד מחולק בעיקר למבער דלק ולמבער גז ומבער דלק כפול, כולל מבער דלק ניתן לחלק למבער שמן קל ו מבער נפט כבד, נפט קל מתייחס בעיקר לסולר, נפט כבד מתייחס לבנזין להפקת נפט, סולר לאחר שאר הנפט הכבד; ניתן לחלק את מבערי הגז למבערי גז טבעי, מבערי גז עירוניים, מבערי גפ"מ ומבערי ביו-גז.